DERATIZACE PŘÍPRAVKY

Používáme přípravky,které nejsou klasifikovány jako toxické.

Používáme tři základní druhy přípravků:

1) POŽEROVÉ NASTRAHY

Pro hmyz-jedná se o velmi atraktivní pevné látky,které se kladou v blízkosti výskytu hmyzu. Přípravky jsou velice rychle konzumovány a to rychleji než běžná potrava. Účinek je velice rychlý, projeví se již za 48 hodin. Účinek je ještě zvýrazněn tím, že hmyz konzumuje své exkrementy, ve kterých je stále obsaženo vysoké množství účinné látky a dochází ke znovupůsobení přípravku.

2) POSTŘIKY

POUŽÍVÁME PŘÍPRAVKY S DOKONALOU ÚČINNOSTÍ NA ŠIROKÉ SPEKTRUM
ŠKŮDCŮ, KTERÉ NEJSOU KLASIFIKOVÁNY JAKO TOXICKÉ.

postřikové přípravky nové technologie poskytující dlouhotrvající účinnost až 4 měsíce, bez zápachu nebo skvrn.

Přípravky poskytují několikanásobný účinek:

  • vypuzují z úkrytu
  • omračují
  • okamžitě hubí.

Přípravky jsou účinné v prašném a vlhkém prostředí. Vykazují nízkou toxicitu.

3) DÝMOVÉ A AEROSOLOVÉ

Vysoce pronikavý kouř a aerosol, který proniká do prostor kde je běžný přístup ostatními přípravky omezen. Jedná se především o strojové zařízení, půdní prostory, těžko přístupné dutiny ve stavbách.

Při kontaktu hmyzu s ošetřenou plochou ulpí mikrokapsule na jeho těle

Aplikační roztok ulpělý na ošetřeném povrchu

Odpařování vody z povrchu mikrokapsule

Difúzie účinné látky skrz stěnu mikrokapsule

NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA